Hasičům 

Technologie pro podporu výjezdu JSDH

Reference

Seznam jednotek SDH, které už naše systémy využívají: