DataCentrumOchrana a zabezpečení dat našich aplikací

Radoslava Navrátilová, NextService.CZ
IČO: 134 00 720 dále jen "NEXTSERVICE"
Luhanova 1824, 688 01 Uherský Brod
Tel.: 576 576 676, www.hasicum.cz


Prohlášení

Data aplikace VP Receiver jsou uchovávána v databázi mailserveru našeho outsourcingového partnera - společnosti PIPNI s.r.o.

Společnost PIPNI s.r.o. (dále jen "OSP"), je poskytovatel dlouhodobě ověřených bezpečných hostingových řešení a služeb, plně respektuje soukromí jednotlivců a oceňuje důvěru svých zákazníků, spotřebitelů, obchodních partnerů a dalších. Údaje, které jsou shromažďovány, jsou používány a zveřejňovány OSP v souladu se zákony zemí, ve kterých podniká. OSP se při zpracování dat řídí zákonem c. 101/2000 Sb. popř. směrnicí Evropské unie EU 95/46/ES, o ochraně osobních údajů. Prioritou OSP je dodržování nejvyšších etických standardů v jeho obchodních praktikách. OSP je povinnen předat jakékoliv osobní údaje a informace o provozu souvisejících služeb, vč. Vašich osobních údajů, orgánum činným v trestním řízení. Registrace údajů v systémech OSP znamená souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a skutečnost, že tato data jsou poskytována dobrovolně.


Technické prostředky, správa, bezpečnost

  • 1. Z důvodů osvědčené stability a bezpečnosti používá OSP výhradně ověřenou platformu operačního systému UNIX-LINUX. Poštovní, DNS a jednotlivé databázové stroje jsou na oddělených počítačích.
  • 2. Servery jsou spravovány výhradně pracovníky OSP.
  • 3. Servery jsou umístěny v housingovém centru TTC TELEKOMUNIKACE, s. r. o., Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10, které zaručuje:

  • - propojení kruhovou optickou infrastrukturou (konektivitou) mezi třemi datovými centry (TTC TELEPORT, GTS NOVERA a SITEL) n x 10Gbps (připojení serverů min 1Gbps)

    - stálou (24/7) fyzickou ochranu objektu pracovníky bezpečnostní služby, zajišťující řízený přístup osob dle oprávnění

    - klimatizaci, umístění serverů do samostatné zamykatelné kóje (rack skříně 19"), záložní zdroj energie (UPS), dieselagregát, požární systém - hašení inertním plynem.


Mlčenlivost a sankce

Pod sankcí smluvní pokuty ve výši sto tisíc korun se zavazujeme, že budeme v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu aplikace a služeb poskytovaných NEXTSERVICE. Vedle smluvní pokuty má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí porušením povinnosti mlčenlivosti druhou stranou vznikla.

NEXTSERVICE neručí za únik dat v případě nastavení přeposílání emailů na jinou mailovou adresu mimo servery OSP, kterou si volí sám zákazník a přebírá tak veškerou odpovědnost sám na sebe.

Jakékoliv údaje z databáze nesmí být bez předchozího písemného souhlasu uživatele aplikace VPR Receiver poskytnuty třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací poskytovatelem o svých zákaznících, kterých může bude použito na webových stránkách NEXTSERVICE a stránkách www.hasicum.cz. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace poskytované na vyžádání orgánům činným v trestním řízení.